Eliminacja zagrożenia bakterią Legionella sp.

W załączeniu przekazuję do wiadomości pismo Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 23 listopada br., dotyczące zagrożenia bakterią Legionella sp.

Eliminacja zagrożenia bakterią Legionella sp.
Fot. Portal Edukacyjny

Rozwojowi bakterii sprzyjają zastoje ciepłej wody w instalacjach, ich ślepych odcinkach lub końcówkach, w bojlerach i zasobnikach – na wewnętrznych ścianach, pod osadami „kamienia kotłowego”. Zagrożenie dotyczy przedszkoli, szkół i placówek zaopatrywanych w ciepłą wodę z sieci miejskiej, z własnej kotłowni gazowej z zasobnikami ciepłej wody oraz z bojlerów zainstalowanych w odległości większej niż 1,5 m od punktów poboru wody. Nie stwarzają zagrożenia przepływowe podgrzewacze wody, które pobierają wodę bezpośrednio z instalacji zimnej wody i podgrzewają jej wymaganą ilość w momencie przepływu.

Zobowiązuję Państwa do przeprowadzenia niezwłocznie po feriach świątecznych dezynfekcji termicznej instalacji w sposób opisany w wyżej wymienionym piśmie oraz poinformowanie Wydziału Edukacji o wykonanej dezynfekcji (na adres: jolanta.ciuba@um.krakow.pl).

Z-ca Dyrektora Wydziału Edukacji

/ - / Beata Tracka-Samborska

 

Pismo Małopolskiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego z 23 listopada br.

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MICHAŁ ŚWIEBODA
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny
Zobacz także
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY