Stan powietrza Bardzo dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 18,88 µg/m3 PM10 - 27µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 23:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 23:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 23:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 23:00 PM10 - 21µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 23:00 PM10 - 13µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 23:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-19 23:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-09-18
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY