Stan powietrza dobry dobry #92d050 dobry #92d050 umiarkowany #ffff00 dobry #92d050 umiarkowany #ffff00 dobry #92d050 dobry #92d050 dobry #92d050 #92d050 PM10 - 47,88 µg/m3 PM10 - 48µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-28 02:00 PM10 - 38µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-28 02:00 PM10 - 52µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-28 03:00 PM10 - 47µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-28 02:00 PM10 - 63µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-28 03:00 PM10 - 50µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-28 02:00 PM10 - 42µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-28 02:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2020-10-28 02:00
POLECAMY
POLECAMY