Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 0,176,80 PM10 - 16,5 µg/m3 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 01:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 01:00 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 01:00 PM10 - 15µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 01:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 01:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 01:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-17 01:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-10-16
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY