Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 26 µg/m3 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 08:00 PM10 - 26µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 08:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 08:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 08:00 PM10 - 39µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 08:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 08:00 PM10 - 24µg/m3 Data pomiaru: 2018-12-16 08:00
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY