Stan powietrza bardzo dobry bardzo dobry #00b050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 dobry #92d050 bardzo dobry #00b050 #00b050 PM10 - 19,25 µg/m3 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 15:00 PM10 - 10µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 15:00 PM10 - 22µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 16:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 15:00 PM10 - 30µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 16:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 15:00 PM10 - 35µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 15:00 PM10 - 12µg/m3 Data pomiaru: 2020-08-11 15:00
POLECAMY
POLECAMY