Stan powietrza dobry dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 146,208,80 PM10 - 27,38 µg/m3 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 03:00 PM10 - 28µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 03:00 PM10 - 20µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 03:00 PM10 - 31µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 03:00 PM10 - 43µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 03:00 PM10 - 25µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 03:00 PM10 - 18µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-27 03:00 PM10 - 29µg/m3 Data pomiaru: 2019-05-26
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY