Stan powietrza Bardzo dobry Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 Bardzo dobry 0,176,80 dobry 146,208,80 dobry 146,208,80 0,176,80 PM10 - 18,38 µg/m3 PM10 - 11µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 04:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 04:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 04:00 PM10 - 17µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 04:00 PM10 - 16µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 04:00 PM10 - 19µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 04:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-21 04:00 PM10 - 23µg/m3 Data pomiaru: 2019-08-20
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY