Sprawy nauczycieli

1. Archiwum plików do 2015r (w formacie ZIP).

Zarządzenie nr 80/2017 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 12.01.2017 r. w sprawie ustalenia regulaminów określających zasady dofinansowania niektórych form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków.

http://www.umk/zarzadzenie/2017/80/w_sprawie_ustalenia_regulaminow_okreslajacych_zasady_dofinansowania_niektorych_formdoskonalenia_zawodowego_nauczycieli_zatrudnionych_w_szkolach_i_placowkach_p.html

2. Przyznawanie szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego:

a) regulamin określający zasady przyznawania szkołom i placówkom prowadzonym przez Gminę Miejską Kraków środków na różne formy doskonalenia zawodowego

b) wniosek o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli

3. Dofinansowanie do studiów/kursów kwalifikacyjnych/innych form nadających kwalifikacje:

a) regulamin dofinansowania

b) wniosek o dofinansowanie

c) umowa o dofinansowanie

4. Dofinansowanie do szkoleń specjalistycznych:

a) regulamin dofinansowania

b) wniosek o dofinansowanie

c) zestawienie poniesionych kosztów

5. Dofinansowanie do szkoleń zagranicznych:

a) regulamin dofinansowania

b) wniosek o dofinansowanie

c) zestawienie poniesionych kosztów

Pokaż metkę
Osoba publikująca: MAGDALENA WILK
Podmiot publikujący: Portal Edukacyjny