Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Tue, 23 Jan 2018 13:06:36 +0100 Obieg dokumentów dotyczących ewidencji analitycznej i syntetycznej gruntów oddanych w trwały zarząd, lub inną formę władania do miejskich jednostek organizacyjnych http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/216995,1813,komunikat,obieg_dokumentow_dotyczacych_ewidencji_analitycznej_i_syntetycznej_gruntow_oddanych_w_trwaly_zarzad__lub_inna_forme_wladania_do_miejskich_jednostek_organizacyjnych.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/216995,1813,komunikat,obieg_dokumentow_dotyczacych_ewidencji_analitycznej_i_syntetycznej_gruntow_oddanych_w_trwaly_zarzad__lub_inna_forme_wladania_do_miejskich_jednostek_organizacyjnych.html ]]> Mon, 22 Jan 2018 13:16:29 +0100 Sprawozdanie z gospodarowania dochodami z opłat i kar środowiskowych w roku 2017 http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/216975,1813,komunikat,sprawozdanie_z_gospodarowania_dochodami_z_oplat_i_kar_srodowiskowych_w_roku_2017.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/216975,1813,komunikat,sprawozdanie_z_gospodarowania_dochodami_z_oplat_i_kar_srodowiskowych_w_roku_2017.html Sprawozdanie z gospodarowania dochodami z opłat i kar środowiskowych w roku 2017 ]]> Mon, 22 Jan 2018 12:35:44 +0100 Dotyczy: ŚREDNICH WYNAGRODZEŃ NAUCZYCIELI W 2017 ROKU http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216932,1812,komunikat,dotyczy__srednich_wynagrodzen_nauczycieli_w_2017_roku.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216932,1812,komunikat,dotyczy__srednich_wynagrodzen_nauczycieli_w_2017_roku.html EK-06.3021.253.2017 Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek ]]> Thu, 18 Jan 2018 15:52:47 +0100 Dotyczy: DODATKÓW MOTYWACYJNYCH DLA NAUCZYCIELI W 2018 R. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216916,1812,komunikat,dotyczy__dodatkow_motywacyjnych_dla_nauczycieli_w_2018_r_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216916,1812,komunikat,dotyczy__dodatkow_motywacyjnych_dla_nauczycieli_w_2018_r_.html EK-06.3021.15.2018 Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek ]]> Thu, 18 Jan 2018 13:01:34 +0100 Dotyczy: uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami Gminy Miejskiej Kraków do samorządowych przedszkoli http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216858,1812,komunikat,dotyczy__uczeszczania_dzieci_niebedacych_mieszkancami_gminy_miejskiej_krakow_do_samorzadowych_przedszkoli.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216858,1812,komunikat,dotyczy__uczeszczania_dzieci_niebedacych_mieszkancami_gminy_miejskiej_krakow_do_samorzadowych_przedszkoli.html Dyrektorzy samorządowych przedszkoli Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie ]]> Wed, 17 Jan 2018 09:46:47 +0100 WYNAGRODZENIA KIEROWNIKA AKCJI - ZIMA W SZKOLE - W 2018 ROKU http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216560,1812,komunikat,wynagrodzenia_kierownika_akcji_-_zima_w_szkole_-__w_2018_roku.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216560,1812,komunikat,wynagrodzenia_kierownika_akcji_-_zima_w_szkole_-__w_2018_roku.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku z § 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 września 2017 roku w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2018 r. (Dz. U. 2017 poz. 1747) ... ]]> Tue, 09 Jan 2018 13:53:25 +0100 Plany finansowe na 2018 rok http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216499,1812,komunikat,plany_finansowe_na_2018_rok.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216499,1812,komunikat,plany_finansowe_na_2018_rok.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, w nawiązaniu do pism Wydziału Budżetu Miasta dotyczących podjętej przez Radę Miasta Krakowa Uchwały Nr XCI/2374/17 w sprawie budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 proszę o dostosowanie projektów planów finansowych do ww. uchwały budżetowej... ]]> Wed, 03 Jan 2018 11:18:33 +0100 Średnie wynagrodzenia nauczycieli za 2017 rok http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216302,1812,komunikat,srednie_wynagrodzenia_nauczycieli_za_2017_rok.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216302,1812,komunikat,srednie_wynagrodzenia_nauczycieli_za_2017_rok.html Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, W związku z art. 30a ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karty Nauczyciela proszę o przeprowadzenie analizy faktycznie poniesionych wydatków na wynagrodzenia nauczycieli zatrudnionych w szkołach/placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków w okresie od 1 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017. ]]> Wed, 27 Dec 2017 11:10:54 +0100 Dotyczy terminów przesyłania sprawozdań http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/216295,1821,komunikat,dotyczy_terminow_przesylania_sprawozdan.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/216295,1821,komunikat,dotyczy_terminow_przesylania_sprawozdan.html ]]> Wed, 27 Dec 2017 08:56:18 +0100 Rozporządzenie w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216140,1812,komunikat,rozporzadzenie_w_sprawie_wynagradzania_pracownikow_samorzadowych.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/216140,1812,komunikat,rozporzadzenie_w_sprawie_wynagradzania_pracownikow_samorzadowych.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W nawiązaniu do spotkania informacyjnego z kadrą kierowniczą oświaty, które odbyło się 2 października br. ponownie przypominam ]]> Wed, 20 Dec 2017 07:02:06 +0100