Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Wed, 23 Aug 2017 23:13:50 +0200 Projekt budżetu oświaty na rok 2018 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212549,1812,komunikat,projekt_budzetu_oswiaty_na_rok_2018.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212549,1812,komunikat,projekt_budzetu_oswiaty_na_rok_2018.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, W związku z przystąpieniem do prac nad projektem budżetu oświaty na 2018 rok proszę o przygotowanie druków planistycznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 roku w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa ]]> Fri, 18 Aug 2017 15:16:17 +0200 Podsumowanie akcji „Lato w szkole” w 2017 roku http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212493,1812,komunikat,podsumowanie_akcji__lato_w_szkole__w_2017_roku.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212493,1812,komunikat,podsumowanie_akcji__lato_w_szkole__w_2017_roku.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia programu „Lato w szkole” proszę o wypełnienie załączonych TABEL i przesłanie w formie elektronicznej na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie tj. do 6 września 2017r. ]]> Thu, 17 Aug 2017 09:21:53 +0200 Aktualizacja sum ubezpieczenia http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211866,1812,komunikat,aktualizacja_sum_ubezpieczenia.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211866,1812,komunikat,aktualizacja_sum_ubezpieczenia.html Aktualizacja sum ubezpieczenia ]]> Wed, 19 Jul 2017 13:26:45 +0200 Planowanie budżetu na rok 2018 - 2021 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211576,1812,komunikat,planowanie_budzetu_na_rok_2018_-_2021.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211576,1812,komunikat,planowanie_budzetu_na_rok_2018_-_2021.html Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W załączeniu przekazujemy skan pisma Z-cy Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Pana Tomasza Tylka dot. planowania budżetu na lata 2018 - 2021 ]]> Fri, 07 Jul 2017 12:17:57 +0200 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211558,1812,komunikat,sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_i_polrocze_2017_roku_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211558,1812,komunikat,sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_i_polrocze_2017_roku_.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. ]]> Fri, 07 Jul 2017 09:28:51 +0200 Planowanie wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/211173,1821,komunikat,planowanie_wydatkow_inwestycyjnych_do_projektu_budzetu_miasta__krakowa_i_wieloletniej_prognozy_finansowej_na_rok_2018_i_lata_nastepne_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/211173,1821,komunikat,planowanie_wydatkow_inwestycyjnych_do_projektu_budzetu_miasta__krakowa_i_wieloletniej_prognozy_finansowej_na_rok_2018_i_lata_nastepne_.html Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oraz Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie                  W związku ze zbliżającym się okresem planowania budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 przypominam o możliwości zgłaszania nowych zadań/zakupów inwestycyjnych (nieujętych w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa), zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r.      Na podstawie jej zapisów potrzeby w zakresie wydatków inwestycyjnych należy umieścić na „Liście rankingowej” (w przypadku dziedziny programowania „Oświata i Wychowanie” sporządzonej przez Jednostkę Koordynującą, tj. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa), która przekazywana jest do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK w terminie do 15 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy. ]]> Wed, 28 Jun 2017 15:22:49 +0200 List Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211141,1812,komunikat,list_ministra_edukacji_narodowej_dotyczacy_wyboru_podrecznikow__.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211141,1812,komunikat,list_ministra_edukacji_narodowej_dotyczacy_wyboru_podrecznikow__.html Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników ]]> Fri, 23 Jun 2017 07:01:52 +0200 Pismo Z-cy Skarbnika Miasta ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211029,1812,komunikat,pismo_z-cy_skarbnika_miasta_ds__polityki_rachunkowosci_miasta_pana_marka_podsiadlo.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211029,1812,komunikat,pismo_z-cy_skarbnika_miasta_ds__polityki_rachunkowosci_miasta_pana_marka_podsiadlo.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące realizacji posiłków finansowanych przez MOPS w Krakowie w samorządowych placówkach oświatowych prowadzących stołówki we własnym zakresie. ]]> Tue, 20 Jun 2017 06:57:51 +0200 Wyprawka szkolna 2017 - projekt uchwały i rozporządzenia http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210884,1812,komunikat,wyprawka_szkolna_2017_-_projekt_uchwaly_i_rozporzadzenia.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210884,1812,komunikat,wyprawka_szkolna_2017_-_projekt_uchwaly_i_rozporzadzenia.html Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek, W załączeniu przekazujemy pismo Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krakowie Pana Witolda Kramarza dotyczące wyprawki szkolnej 2017 r. ]]> Tue, 13 Jun 2017 14:49:51 +0200 Sposób rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210840,1812,komunikat,sposob_rozliczenia_podatku_vat_przy_wydatkach_majatkowych.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/210840,1812,komunikat,sposob_rozliczenia_podatku_vat_przy_wydatkach_majatkowych.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące rozliczenia podatku VAT przy wydatkach majątkowych. ]]> Tue, 13 Jun 2017 07:13:04 +0200