Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Mon, 23 Oct 2017 02:33:05 +0200 Zaangażowanie wydatków bieżących http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/213574,1821,komunikat,zaangazowanie_wydatkow_biezacych.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/213574,1821,komunikat,zaangazowanie_wydatkow_biezacych.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak informujące o zmianie Zarządzenia Nr 1734/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 1 lipca 2017 r. w sprawie ewidencji zaangażowania wydatków budżetowych na rok bieżący oraz lata przyszłe w Gminie Miejskiej Kraków. ]]> Wed, 27 Sep 2017 07:15:06 +0200 Służbowe karty płatnicze http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/213459,1812,komunikat,sluzbowe_karty_platnicze.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/213459,1812,komunikat,sluzbowe_karty_platnicze.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Skarbnika Miasta Krakowa Pana Lesława Fijała dotyczące zasad przyznawania służbowych kart płatniczych. ]]> Fri, 22 Sep 2017 10:32:00 +0200 Kary umowne http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/213456,1812,komunikat,kary_umowne.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/213456,1812,komunikat,kary_umowne.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące stanowiska Wojewody Małopolskiego w zakresie kar umownych pobranych przez jednostki samorządu terytorialnego za nienależnie lub nieterminowe wykonanie przez wykonawców umów (...) ]]> Fri, 22 Sep 2017 10:25:21 +0200 WPF-u w zakresie umów na ciągłość http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/213164,1812,komunikat,wpf-u_w_zakresie_umow_na_ciaglosc.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/213164,1812,komunikat,wpf-u_w_zakresie_umow_na_ciaglosc.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Dyrektora Biura Skarbnika Pani Aliny Kwaśniak dotyczące nowej edycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne. ]]> Wed, 13 Sep 2017 11:30:47 +0200 Podział 0,4 % rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 r. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212821,1812,komunikat,podzial_0_4___rezerwy_czesci_oswiatowej_subwencji_ogolnej_na_rok_2017_r_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212821,1812,komunikat,podzial_0_4___rezerwy_czesci_oswiatowej_subwencji_ogolnej_na_rok_2017_r_.html Dyrektorzy krakowskich samorządowych szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe     ]]> Fri, 01 Sep 2017 10:34:20 +0200 Projekt budżetu oświaty na rok 2018 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212549,1812,komunikat,projekt_budzetu_oswiaty_na_rok_2018.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212549,1812,komunikat,projekt_budzetu_oswiaty_na_rok_2018.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, W związku z przystąpieniem do prac nad projektem budżetu oświaty na 2018 rok proszę o przygotowanie druków planistycznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 roku w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa ]]> Wed, 13 Sep 2017 15:11:09 +0200 Podsumowanie akcji „Lato w szkole” w 2017 roku http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212493,1812,komunikat,podsumowanie_akcji__lato_w_szkole__w_2017_roku.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212493,1812,komunikat,podsumowanie_akcji__lato_w_szkole__w_2017_roku.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia programu „Lato w szkole” proszę o wypełnienie załączonych TABEL i przesłanie w formie elektronicznej na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie tj. do 6 września 2017r. ]]> Thu, 17 Aug 2017 09:21:53 +0200 Aktualizacja sum ubezpieczenia http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211866,1812,komunikat,aktualizacja_sum_ubezpieczenia.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211866,1812,komunikat,aktualizacja_sum_ubezpieczenia.html Aktualizacja sum ubezpieczenia ]]> Wed, 19 Jul 2017 13:26:45 +0200 Planowanie budżetu na rok 2018 - 2021 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211576,1812,komunikat,planowanie_budzetu_na_rok_2018_-_2021.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211576,1812,komunikat,planowanie_budzetu_na_rok_2018_-_2021.html Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych, W załączeniu przekazujemy skan pisma Z-cy Dyrektora Wydziału Budżetu Miasta Pana Tomasza Tylka dot. planowania budżetu na lata 2018 - 2021 ]]> Fri, 07 Jul 2017 12:17:57 +0200 Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211558,1812,komunikat,sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_i_polrocze_2017_roku_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211558,1812,komunikat,sprawozdanie_z_wykonania_budzetu_za_i_polrocze_2017_roku_.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych szkół i placówek oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. ]]> Fri, 07 Jul 2017 09:28:51 +0200