Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Wed, 28 Jun 2017 05:31:57 +0200 „LATO W SZKOLE” http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211250,1812,komunikat,_lato_w_szkole__.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211250,1812,komunikat,_lato_w_szkole__.html Co roku krakowskie samorządowe szkoły podstawowe organizują dla uczniów wypoczynek stacjonarny w ramach akcji „Lato w szkole”. ]]> Tue, 27 Jun 2017 13:04:19 +0200 Realizacja programu - Pomoc państwa w zakresie dożywiania - limity na lipiec 2017 r. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211227,1812,komunikat,_realizacja_programu_-_pomoc_panstwa_w_zakresie_dozywiania_-_limity_na_lipiec_2017_r_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211227,1812,komunikat,_realizacja_programu_-_pomoc_panstwa_w_zakresie_dozywiania_-_limity_na_lipiec_2017_r_.html Limity lipiec 2017 ]]> Tue, 27 Jun 2017 08:49:54 +0200 Planowanie wydatków inwestycyjnych do projektu budżetu Miasta Krakowa i Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/211173,1821,komunikat,planowanie_wydatkow_inwestycyjnych_do_projektu_budzetu_miasta__krakowa_i_wieloletniej_prognozy_finansowej_na_rok_2018_i_lata_nastepne_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/finanse/211173,1821,komunikat,planowanie_wydatkow_inwestycyjnych_do_projektu_budzetu_miasta__krakowa_i_wieloletniej_prognozy_finansowej_na_rok_2018_i_lata_nastepne_.html Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek oraz Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie                  W związku ze zbliżającym się okresem planowania budżetu Miasta Krakowa na rok 2018 przypominam o możliwości zgłaszania nowych zadań/zakupów inwestycyjnych (nieujętych w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa), zgodnie z Instrukcją planowania wydatków inwestycyjnych w Gminie Miejskiej Kraków i monitorowania realizacji inwestycji objętych uchwałą w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i uchwałą budżetową, stanowiącą załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31.10.2016 r.      Na podstawie jej zapisów potrzeby w zakresie wydatków inwestycyjnych należy umieścić na „Liście rankingowej” (w przypadku dziedziny programowania „Oświata i Wychowanie” sporządzonej przez Jednostkę Koordynującą, tj. Wydział Edukacji Urzędu Miasta Krakowa), która przekazywana jest do Wydziału Planowania i Monitorowania Inwestycji UMK w terminie do 15 września roku poprzedzającego dany rok budżetowy. ]]> Fri, 23 Jun 2017 13:54:36 +0200 List Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników. http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211141,1812,komunikat,list_ministra_edukacji_narodowej_dotyczacy_wyboru_podrecznikow__.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211141,1812,komunikat,list_ministra_edukacji_narodowej_dotyczacy_wyboru_podrecznikow__.html Szanowni Państwo, w załączeniu przekazujemy list Ministra Edukacji Narodowej dotyczący wyboru podręczników ]]> Fri, 23 Jun 2017 07:01:52 +0200 Rusza projekt - Bądźmy EkoCyfrowi http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211115,1812,komunikat,rusza_projekt_-_badzmy_ekocyfrowi.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211115,1812,komunikat,rusza_projekt_-_badzmy_ekocyfrowi.html  „Bądźmy EkoCyfrowi” to akcja, której celem jest ochrona dzieci i młodzieży przed negatywnymi skutkami szeroko rozumianej cyfryzacji. W najbliższych dniach krakowianie będą mogli wziąć udział w konkursach towarzyszących wydarzeniu. Inicjatorką przedsięwzięcia jest Marta Patena, radna miasta Krakowa. ]]> Thu, 22 Jun 2017 08:33:39 +0200 Życzenia wakacyjne 2017 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211102,1812,komunikat,zyczenia_wakacyjne_2017.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211102,1812,komunikat,zyczenia_wakacyjne_2017.html Wielce Szanowni Państwo, Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty Rodzice i Uczniowie dla całego środowiska związanego z oświatą kończy się właśnie kolejny rok wytężonej nauki i pracy. Był to rok wyjątkowy nie tylko ze względu na cenne inicjatywy, projekty i działania, za które chcę serdecznie podziękować wszystkim Uczniom i Nauczycielom. ]]> Wed, 21 Jun 2017 14:10:40 +0200 Akademia Młodego Krakowianina - edycja 2017/18 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211054,1812,komunikat,akademia_mlodego_krakowianina_-_edycja_2017_18_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211054,1812,komunikat,akademia_mlodego_krakowianina_-_edycja_2017_18_.html Projekt pilotażowy skierowany do uczniów szkół podstawowych (klasy I-III) ]]> Tue, 20 Jun 2017 13:00:17 +0200 Oferta wakacyjna MDK http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211038,1812,komunikat,oferta_wakacyjna_mdk.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211038,1812,komunikat,oferta_wakacyjna_mdk.html Szanowni Państwo, młodzieżowe domy kultury prowadzone przez Gminę Miejską Kraków podczas wakacji 2017 organizują zajęcia stałe oraz wyjazdowe dla dzieci i młodzieży w wieku 5–21 lat. Szczegółowe informacje znajdują się w załączniku poniżej: Oferta MDK ]]> Tue, 20 Jun 2017 10:17:33 +0200 Pismo Z-cy Skarbnika Miasta ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211029,1812,komunikat,pismo_z-cy_skarbnika_miasta_ds__polityki_rachunkowosci_miasta_pana_marka_podsiadlo.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/211029,1812,komunikat,pismo_z-cy_skarbnika_miasta_ds__polityki_rachunkowosci_miasta_pana_marka_podsiadlo.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, W załączeniu przekazujemy Państwu pismo Zastępcy Skarbnika Miasta Krakowa ds. Polityki Rachunkowości Miasta Pana Marka Podsiadło dotyczące realizacji posiłków finansowanych przez MOPS w Krakowie w samorządowych placówkach oświatowych prowadzących stołówki we własnym zakresie. ]]> Tue, 20 Jun 2017 06:57:51 +0200 Zaproszenie do udziału w konkursie http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/211026,1813,komunikat,zaproszenie_do_udzialu_w_konkursie.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/211026,1813,komunikat,zaproszenie_do_udzialu_w_konkursie.html Szanowni Państwo,   Informuję, że od 30 czerwca 2017 r. do 31 lipca 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie będzie prowadził nabór wniosków na projekty związane z opracowaniem strategii zarządzania wiekiem u pracodawcy w tym możliwości realizacji szkoleń i doradztwa w tym zakresie oraz wdrożenie opracowanego programu (jego elementu). ]]> Mon, 19 Jun 2017 15:05:50 +0200