Magiczny Kraków, portaledukacyjny.krakow.pl/ http://portaledukacyjny.krakow.pl pl-pl Wed, 23 Aug 2017 23:15:18 +0200 9 września wielka impreza sportowa na Stadionie Miejskim im. H. Reymana – 2. Krakowskie Forum Sportu http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212600,1812,komunikat,9_wrzesnia_wielka_impreza_sportowa_na_stadionie_miejskim_im__h__reymana___2__krakowskie_forum_sportu.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212600,1812,komunikat,9_wrzesnia_wielka_impreza_sportowa_na_stadionie_miejskim_im__h__reymana___2__krakowskie_forum_sportu.html Szanowni Państwo Dyrektorzy krakowskich przedszkoli, szkół i placówek już dziś mam przyjemność zaprosić Państwa uczniów wraz z opiekunami na drugą  edycję imprezy pod nazwą Krakowskie Forum Sportu. ]]> Wed, 23 Aug 2017 10:54:34 +0200 Projekt budżetu oświaty na rok 2018 http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212549,1812,komunikat,projekt_budzetu_oswiaty_na_rok_2018.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212549,1812,komunikat,projekt_budzetu_oswiaty_na_rok_2018.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół i Placówek Oświatowych, Dyrektor Zespołu Ekonomiki Oświaty w Krakowie, W związku z przystąpieniem do prac nad projektem budżetu oświaty na 2018 rok proszę o przygotowanie druków planistycznych zgodnie z Zarządzeniem Nr 2896/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 października 2016 roku w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Krakowa oraz planowania i realizacji budżetu Miasta Krakowa ]]> Fri, 18 Aug 2017 15:16:17 +0200 Dot. programu „Aktywna tablica” http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212544,1812,komunikat,dot__programu__aktywna_tablica_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212544,1812,komunikat,dot__programu__aktywna_tablica_.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, ]]> Fri, 18 Aug 2017 13:36:52 +0200 Podsumowanie akcji „Lato w szkole” w 2017 roku http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212493,1812,komunikat,podsumowanie_akcji__lato_w_szkole__w_2017_roku.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212493,1812,komunikat,podsumowanie_akcji__lato_w_szkole__w_2017_roku.html Szanowni Państwo Dyrektorzy Samorządowych Szkół Podstawowych, W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia programu „Lato w szkole” proszę o wypełnienie załączonych TABEL i przesłanie w formie elektronicznej na adres: Aneta.Majocha@um.krakow.pl w nieprzekraczalnym terminie tj. do 6 września 2017r. ]]> Thu, 17 Aug 2017 09:21:53 +0200 KGZEE - informacja dotycząca umów na dystrybucję energii elektrycznej http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/212417,1813,komunikat,kgzee_-_informacja_dotyczaca_umow_na_dystrybucje_energii_elektrycznej.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/ogloszenia/212417,1813,komunikat,kgzee_-_informacja_dotyczaca_umow_na_dystrybucje_energii_elektrycznej.html KGZEE - informacja dotycząca umów na dystrybucję energii elektrycznej ]]> Fri, 11 Aug 2017 08:49:07 +0200 Kurs dla nauczycieli w ramach programu - edukacja przez szachy w szkole http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212370,1812,komunikat,kurs_dla_nauczycieli_w_ramach_programu_-_edukacja_przez_szachy_w_szkole.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212370,1812,komunikat,kurs_dla_nauczycieli_w_ramach_programu_-_edukacja_przez_szachy_w_szkole.html Małopolski Związek Szachowy organizuje kurs podstawowy dla nauczycieli, który przygotowuje do nauczania szachów w szkole, w klasach 1-3. ]]> Tue, 08 Aug 2017 14:05:42 +0200 Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212342,1812,komunikat,swiadczenie_uslug_telefonii_komorkowej_wraz_z_dostawa_aparatow_telefonicznych_.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212342,1812,komunikat,swiadczenie_uslug_telefonii_komorkowej_wraz_z_dostawa_aparatow_telefonicznych_.html Informujemy, że w dniu 24 lipca 2017 r. pomiędzy Gminą Miejską Kraków a firmą POLKOMTEL Sp. z o.o. zawarta została umowa na Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostawą aparatów telefonicznych (…). ]]> Tue, 08 Aug 2017 08:00:20 +0200 WYPRAWKA SZKOLNA 2017- termin przyjmowania wniosków, druk wniosku, rozporządzenie http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212326,1812,komunikat,wyprawka_szkolna_2017-_termin_przyjmowania_wnioskow__druk_wniosku__rozporzadzenie.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212326,1812,komunikat,wyprawka_szkolna_2017-_termin_przyjmowania_wnioskow__druk_wniosku__rozporzadzenie.html Dotyczy: realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2017 r. – „Wyprawka szkolna”. ]]> Mon, 07 Aug 2017 13:01:12 +0200 Kondolencje http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212314,1812,komunikat,kondolencje.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212314,1812,komunikat,kondolencje.html Z głębokim poczuciem niepowetowanej straty i smutku zawiadamiamy, że 3 sierpnia odeszła Pani Władysława Maria Francuz ]]> Mon, 07 Aug 2017 11:31:37 +0200 Zmiany w BIP szkół http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212309,1812,komunikat,zmiany_w_bip_szkol.html http://portaledukacyjny.krakow.pl/aktualnosci/212309,1812,komunikat,zmiany_w_bip_szkol.html Dyrektorzy szkół / zespołów szkół ]]> Mon, 07 Aug 2017 10:43:04 +0200