Aktualności

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych  szkół podstawowych specjalnych i gimnazjów specjalnych, informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 339) w roku szkolnym 2016/2017 ww. dotacja celowa zostanie udzielona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wg liczby uczniów klas I, II, III, IV i V szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjum.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół i placówek oświatowych przypominamy o obowiązku sporządzania sprawozdań z wykonania budżetu za I półrocze 2016 r.:

Rodzaje należności / dochodów, w kontekście podlegania opodatkowania oraz ustalenie stawki podatku VAT !!!

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy tabelę oraz pismo Pana Marka Podsiadło, Zastępcy Skarbnika ds. Polityki Rachunkowości Miasta w sprawie ustalenia rodzajów należności / dochodów, w kontekście podlegania opodatkowaniu oraz ustalenie stawki podatku VAT

Krakowska publikacja dotycząca budowania bezpieczeństwa i współpracy w szkole.

Szanowni Państwo Dyrektorzy,

uprzejmie informuję, że 28 czerwca odbyła się konferencja podsumowująca pilotaż miejski dla szkół podstawowych TAMUJEMY PRZEMOC.

List Prezydenta Miasta Krakowa na zakończenie roku szkolnego.

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy Szkół, Nauczyciele, Pracownicy i Przyjaciele Oświaty,

Rodzice i Uczniowie,

za nami kolejny rok szkolny.

Konferencja odbędzie się w Sali Obrad im. St. Wyspiańskiego UMK pl.Wszystkich Św. 3/4,  28 czerwca 2016 r.  o godz. 9:00

Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2016/2017 do klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych, za wyjątkiem szkół policealnych i liceów ogólnokształcących dla dorosłych

Szanowni Państwo

Dyrektorzy

Gimnazjów i Szkół Ponadgimnazjalnych

prowadzonych przez Gminę Miejską Kraków

WAKACJE 2016 w KSOS Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym

Szanowni Państwo, W załączeniu przekazujemy komunikat Wydziału Sportu Urzędu Miasta Krakowa dotyczący akcji Wakacje 2016 w Ośrodku Sportowo Rekreacyjnym „Kurdwanów Nowy” przygotowanym przez Krakowski Szkolny Ośrodek Sportowy.
  

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów, Informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz.2572 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 2 marca 2016 r. w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe (Dz. U. z 2016 r., poz. 339) w roku szkolnym 2016/2017 ww. dotacja celowa zostanie udzielona na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wg liczby uczniów klas I, II, III, IV i V Szkoły Podstawowej oraz klas I i II Gimnazjum.

Akcja

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy

szkół i placówek

 

            Uprzejmie informuję, że dzieci i młodzież uczęszczająca do kierowanych przez Państwo szkół i placówek mają możliwość korzystania w ramach akcji „lato w szkole” z zajęć organizowanych przez młodzieżowe domy kultury prowadzone przez Gminę Miejską Kraków.

POLECAMY
POLECAMY
POLECAMY