Wydział Edukacji (EK)

Symbol:
EK
Adres siedziby:
Stachowicza 18, 30-103 Kraków
Telefon:
12-616-5200
Faks:
12-616-5201
Email:
ek.umk@um.krakow.pl

Pracownicy

Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
Korfel-Jasińska Anna
dyrektor wydziału514 B12 616 5200
Domajewski Dariusz
zastępca dyrektora wydziału514 A12 616 5200
Tracka-Samborska Beata
zastępca dyrektora wydziału51312 616 5200

Zakres działania:


Wydział prowadzi sprawy oświaty, w tym szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowo - wychowawczych, monitoruje działalność Zespołu Ekonomiki Oświaty oraz prowadzi obsługę Zastępcy Prezydenta w zakresie wykonywania przez niego funkcji nadzorczych.


ZARZĄDZENIE Nr 1642/2014 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.06.2014 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 3392/2013 Prezydenta Miasta Krakowa z 25 listopada 2013 roku w sprawie podziału na wewnętrzne komórki organizacyjne oraz szczegółowego zakresu działania Wydziału Edukacji

Uwagi:

 • Godziny obsługi mieszkańców w Urzędzie Miasta Krakowa

   

      Obsługa osób niesłyszących:  


  • 1. Mariola Jezuita, pok. nr 604
  • 2. Krzysztof Budzan, pok. nr 614

   

 • Struktura referatu: